MANIFESTACIÓ
BAKEA. ETA EZ
PAZ. ETA NON
PAZ. ETA NO
PAU. ETA NO
Bilbo, 21 octubre 2000
5 h. de la vesprada
tornar a 'Alteritat'