ALTERITAT
"Qualitat de la justícia en tant que aquesta implica sempre una relació d'un subjecte amb un altre subjecte, donan-li allò que és seu, que li correspon", "Estat o qualitat d'ésser altre", Diccionari de la llengua catalana (Encicl.Catalana)
ALTERIDAD
"Condición de ser otro", Enciclopedia Multimedia Planeta DeAgostini
OTHERNESS
"Quality that someone or something has which is different from yourself or from the things that you have experienced", English Dictionary (Collins)
REVISTA ELECTRÒNICA
Aquesta revista, integrada en la RRR (Revistas Rojas en la Red), renovarà el seu contingut de forma contínua. Les aportacions es poden fer en català, castellà, anglés, francés, italià o portugués.

Gestionada per
Rafael Pla López


Manifestació en defensa dels Serveis Públics i els Drets Socials i Laborals, València, 26-10-19

Col·laboradores: J.PARIS, J.ROYO, I.PLA, R.PÉREZ BENLLOCH...
Convocatòries de caràcter alternatiu, no violent i no lucratiu
Denúncies
Accions en imatges
Debats
No-Blog
RedRoja
Altres enllaços progressistes
Aportacions
Ets marxista? 

Acudits
:-)

SITIO DESNUCLEARITZAT 


Criminalitzant el dret a la protesta

Badades
:-o