Denúncies
RedRoja

CONVOCATÒRIES
ALTERNATIVES

Activitats en Ca Revolta
Activitats al Casal Jaume I d'Elx
Agenda de la Red Eco Alternativo (Argentina)
Emergència climàtica, València, 24 maig
Emergència climàtica, Alacant, 24 maig
Maig antimilitarista, Zaragoza, 24,29 maig
Pels drets LGBTQ, Indiana, 25 maig,1,7,8,15,22,29,30 juny,13,27 juliol,10,17,31 agost
Cordobàs, Buenos Aires, 31 maig
Escola Valenciana: som i serem paraules, País Valencià, 31 maig,1,8 juny
25 anys resseguint els carrers: història del moviment skin en Madrid, 1 juny
Junts contra Trump, London, 4 juny
Contra la violència cap a les dones, València, 5 juny
Cuba-Venezuela i la seua lluita contra l'imperialisme d'USA, Berkeley, 7 juny
Posar fi a la violència d'armes de foc, USA, 7-9 juny
Acció pel clima, Washington, 11 juliol
Les escletxes del colapse civilizatori, Granada, 19-21 juliol
Per un Nou Pacte Verd, Detroit, 30-31 juliol
Dones en les taules del poder, Washington, 22-24 setembre
No a la guerra, Limerick, 5-6 octubre
A la pàgina principal de
"Alteritat"
Aportacions/
Contributions:ací/aquí/here