P.C.E.
CONFERÈNCIA DEL PCE SOBRE EUROPA

Document aprovat pel Comité Federal del PCE el 15 de desembre de 1996:
La construcció europea

Documents aprovats pel Comité Federal Ampliat del PCE el 21 de febrer de 1997:
Estado Federal
Resolució "POR UN ESTADO FEDERAL, SIMÉTRICO Y SOLIDARIO"