english

FORA MERCENARIS DEL ZAIRE!
Després que la tornada massiva de desplaçats a Rwanda va deixar sense justificació la projectada intervenció militar "internacional" amb l'empar de l'ONU, s'està operant una intervenció militar estrangera emmascarada a través de mercenaris procedents de les potencies ex-colonials, Bèlgica i França, aliades del govern de Mobutu. Cal denunciar el cinisme dels seus governs, que no poden llavar-se les mans respecte de l'actuació neocolonial de ciutadans seus. I cal urgir una intervenció de la Unió Europea per a aturar les mans dels mercenaris, exigint la sortida del Zaire dels mercenaris europeus i instant a una eixida negociada del conflicte conduent a restablir la democràcia en el Zaire respectant els drets de totes les etnies hi residents.
Comissió Política del PCPV
València, 28 de gener de 1997

english

PER LA NEGOCIACIÓ I LA PAU AL ZAIRE
Al temps que continuem rebutjant qualsevol intervenció militar al Zaire (encara que s'emmascare en mercenaris) i reafirmem el dret del poble zaireny a decidir el seu futur sense imposicions exteriors, cal urgir una mediació internacional a través de l'ONU per tal d'instar al govern de Mobutu a la realització de les negociacions directes amb l'AFDL demanades per aquesta i l'oposició moderada, en vistes a aconseguir una eixida democràtica a la crisi evitant el vessament de sang i respectant els drets de totes les etnies hi residents, essent conscients que una eixida purament militar, encara que conduira a una victòria de les forces democràtiques, suposaria greus perills de militarització de la societat. La Unió Europea hauria de jugar un paper rellevant en l'impuls de eixa negociació, paper que solament serà possible si s'allibera dels condicionaments pro-Mobutu de la diplomàcia franco-belga. I el primer pas hauria de ser la interdicció de la presència al Zaire de qualsevol força militar estrangera, tant regular com mercenària, de la qual els països d'orige no poden eludir la responsabilitat.
PAU EN LLIBERTAT PER ALS POBLES DEL ZAIRE!
SOLIDARITAT AMB LA LLUITA DE LES FORCES DEMOCRÀTIQUES PEL SEU ALLIBERAMENT!
Comité Nacional del PCPV
València, 8 de febrer de 1997