Universitat de València (Estudi General)


 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

 

 Ompliu la butlleta, comproveu les dades, retalleu-la o fotocopieu-la envieu-la a: Editorial Afers, S.L./ Ausiàs Marc, 68 lª / Apartat de Correus 267 / 46470 Catarroja (País Valencià) /Tel.: 961 26 86 54 / fax 961 27 25 82 / E-mail: afers@xpress.es

 

Vull subscriure'm a la revista Arxius de Ciències Socials (1/número) / El pagament el satisfaré mitjançant: taló a nom d`Editorial Afers, S.L. (en rebre la factura), o pagament bancari anual (completeu la butlleta adjunta).

Subscripció:

Estat espanyol: particulars, 18 euros; institucions, 22 euros

Estranger: particulars, 22 euros; institucions, 25 euros

Exemplar endarrerit: Estat españyol, 9,50 euros; estranger, 11,50 euros

(en el cas de voler números endarrerits, indiqueu-ne quins).

 

Nom/First name

 

Cognoms/Name

 

N.I.F

 

Edat/Age

 

Població/Town

 

País/Country

 

Domicili/Adress

 

Codi Postal/Postal Code

 

Comarca

 

Telèfon

 

Fax

 

E-mail

 

 

Signatura:

 

 

BULLETA DE PAGAMENT BANCARI

 

Banc/Caixa d`Estalvis

 

Sucursal

 

 

 

Codi Compte Client/a

Banc/Caixa

Sucursal

DC

Número de Compte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicili sucursal

 

Població

 

Comarca

 

Codi Postal

 

Titular del compte

 

NIF

 

Senyor director: A partir d`ara heu de carregar en el meu compte els rebuts que al meu nom us siguen presentats per L'Editorial Afers, S.L.

Us saluda atentament

Signatura

 

 

Data:

 

En/Na

 

Domicili

 

Població

 

  

 

[Inici] [N. 1] [N. 2] [N. 3] [N. 4] [N. 5] [N. 6] [N.7] [N.8] [N. 9] [N. 10] [N. 11] [N. 12/13] [N. 14] [N. 15] [N. 16] [N. 17] [N. 18] [N. 19] [N. 20] [N.21] [N.22]

[Números en projecte] [Subscripció] [Normes de col·laboració] [Comité Científic]