Docencia curs 2015-2016El material utilitzat en totes les assignatures que apareixen a continuació estarà disponible a través de l'Aula Virtual de cadascuna d'elles.

Codi Assignatura Titulació Quadrimestre
34067
Estadistica (Grup E)
Grau en Farmàcia
Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Primer
33161
Matemàtiques II
Grau en Biotecnologia
Segon
43516
Pràctiques en empresa
Màster en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
Anual
43517
Treball Fi de Màster
Màster en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
Anual

Horari de tutories primer quadrimestre
Dimecres, de 11:00 a 12:30 h.

Dijous, de 11:00 a 12:30 h.
Última actualització: 10 d'Octubre de 2015