Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de privacitat i transformació digital Microsoft-UV Logo del portal

  Tema Ponentes
9:15 Presentació de la Jornada.

Jesús Albert, Delegat del Rector per a Processos de Gestió Acadèmica en la Universitat Digital

9:30

Reptes normatius, organitzatius i de seguretat per a la transformació digital de les administracions públiques valenciana.

Carmen Serrano, Cap de Servei de Seguretat (Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.
Fuensanta Domenech, Directora del Servei d'Informàtica de la Universitat de València.
José Benedito. Cap de Servei d'Informàtica i Administració Electrònica de la Diputació de València. 
Juan M. Signes, Responsable de seguretat de la informació. Oficina de Seguretat de la Informació de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana
Vicente Andreu, Tècnic d'Innovació Tecnològica- Unitat d'Innovació i Auditoria TI (Universitat Jaume I) 
José Cuevas Aparici Sotsdirector General de producció i Consolidació de les TIC Corporatives de la Generalitat Valenciana.
Ricard Martínez, Director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital Microsoft-Universitat de València.

11:00 Descans
11:30 Debat obert
13:30 Clausura/Conclusions preliminars