Igualtat
CCOO Universitat de València

II PLÀ D'IGUALTAT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

El II Plà d’Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 74 accions a desenvolupar en cinc anys (2013-2017). L’objectiu de la iniciativa és garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en la institució acadèmica.

 

 

I PLÀ D'IGUALTAT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

 

Aquest plà d'igualtat ha estat aprovat en Mesa Negociadora i posteriorment enviat al Consell de Govern per a la seva aplicació en la Universitat de València.

I PLÀ D'IGUALTAT UNIVERSITAT DE ALACANT.

 

La Universitat d'Alacant ha creat la Unitat d'Igualtat i li ha assignat una funció prioritària: coordinar el procés que culmini en l'aprovació del “Primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UA”. 
I PLA D'IGUALTAT UNIVERSITAT JAUME I.

 

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló va aprovar en Consell de Govern el I Pla d’Igualtat  que té com a objectiu integrar la igualtat entre homes i dones en l’oferta educativa així com la promoció de la perspectiva de gènere.