tematica

Col·lecció Museogràfica Permanent de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

boton.png

La col·lecció, situada en l'edifici Joaquim Catalá (la ‘capella’), pot visitar-se mitjançant cita prèvia. La col·lecció, formada per més de 700 peces, permet apreciar l'enrome canvi tecnològic ocorregut al llarg de més de 50 anys d'evolució de la tecnologia en aquest camp. Des de gener de 2010 la col·lecció ha rebut milers de visitants de més de 100 centres educatius, cobrint un objectiu didàctic, històric i divulgatiu. Les principals línies temàtiques en les quals es basa la col·lecció són les següents:

1.- GRANS ORDINADORS DELS 60, 70 i 80:


  • 1965: IBM 1620
  • 1971: SECOINSA FACTOR T
  • 1978: DATA GENERAL ECLIPSE C-350
  • 1985: HONEYWELL BULL DPS8/52
  • 1987: DIGITAL VAX 8250
  • 1988: IBM 3090/150-2VF (primer processador vectorial en la comunitat universitària espanyola i segon del seu tipus a Espanya)

2.- EVOLUCIÓ TELEFONIA MÒBIL:


Des de les maletes portables de finals dels 80, fins als primers smartphones, organitzadors de dades i PDAs, que van aparèixer entorn de l'any 2000. Aproximadament 40 peces.

3.- ELS ORDINADORS PERSONALS.


1970s: primers ordinadors personals, basats en microprocessadors de 8 bits i posteriorment de 16 bits. CPUs basades en l'Intel 8080, 8086, 8088, Motorola 6800 o 68000, van permetre reduir costos i popularitzar la informàtica a nivells mai abans vists. Unes 30 peces.

4.- LA INFORMÀTICA DOMÈSTICA.


En una categoria pròpia, encara més assequible, van aparèixer microprocessadors com el Zilog Z80 o MOS Technology 6502, que van permetre estendre la informàtica a nivell de l'usuari domèstic, usant el televisor com a monitor i una cinta de cassette com a suport magnètic. Van ser la base dels sistemes integrats que trobem avui dia en el cotxe, l'ascensor o la llavadora. La componen més de 50 peces.

5.- LA COL·LECCIÓ HP.


Col·lecció, formada per unes 120 peces, que arreplega una àmplia mostra de peces de la marca Hewlett-Packard, des de les primeres calculadores, programables o no, fins a les workstations.

6.- LA COL·LECCIÓ APPLE.


Conjunt d'unes 40 peces que mostra l'evolució i el disseny dels productes de la marca de la poma.

7.- CALCULADORES.


Col·lecció d'unes 80 calculadores, des de les mecàniques i electromecàniques fins a les programables amb teclat alfanumèric i possibilitat d'enregistrament en suport magnètic.

8.- SUPORTS I DISPOSITIUS EMMAGATZEMATGE DADES.


Àmplia col·lecció de suports, dispositius i mecanismes per a guardar les dades, des de les targetes i cintes de paper perforades, cinta magnètica, diskettes i discos durs de tots els tipus, fins als micro circuits de memòria flaix tan habituals hui en dia. La componen 50 unitats.

9.- ELS PORTÀTILS.


L'evolució dels ordinadors portàtils, des dels primers de 17 Kg de pes als actuals. Està composta per 30 dispositius.

10.- LA DIFUSIÓ DE DADES.


Diferents dispositius (30 uds.) mostren com l'usuari rep visualment la informació:

  • En suport paper: Màquines d'escriure, impressores matricials, margarides, bola, ciclostil, doll negra, laser..
  • Mitjà aeri: lectors microfitxes, Proyectores diapositives i cossos sòlids, transparències, tabletes, video projectors.


11.- LES XARXES I LES COMUNICACIONS


Maquetes 'vives' de les diferents tecnologies utilitzades en les xarxes al llarg del temps, des del cable coaxial gruix utilitzat en l'Ethernet original amb les seues transceivers i connectors vampir, fins als sistemes de cablejat actuals UTP i F.O. Repetidors, multiplexors, ponts i routers, incloent alguns dels primers models de routers comercialitzats per CISCO allà per 1989. Enllaços làser sense fil de 1988 o sistemes WiFi de 1994. Tot funcionant a ple rendiment, com el primer dia.

volver