Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física Logo del portal

Codi programa: 3101

Regulació: Reial Decret 99/2011

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoradobiodiversidad

Organització:Facultat de Ciències Biològiques

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València

Coordinador/a del programa:Dra. Dª. Rosario Gil García

Places ofertes de nou ingrés:20 places

Objectius: L’objectiu del programa és permetre als seus estudiants aconseguir el grau de doctor en l’àrea de biodiversitat i biologia evolutiva. Així, queden capacitats per a desenvolupar de manera autònoma, dins d’aquest camp del coneixement, activitats investigadores i tecnològiques avançades, tant en entitats estatals de docència superior i de recerca, com en empreses públiques i privades.

Descripció:

Els estudis de biodiversitat i de biologia evolutiva estan íntimament relacionats i constitueixen un camp central dins de les ciències biològiques. D’una banda, la biodiversitat és un concepte que implica diversos nivells d’organització biològica. Comprèn des de gens fins a ecosistemes, passant pels individus i com aquests es presenten estructurats taxonòmicament. Els estudis de biodiversitat obeeixen a la necessitat fonamental o aplicada de conèixer, mesurar, inventariar, conservar i gestionar la varietat d’entitats biològiques que alberga la natura. L’èmfasi a conservar i gestionar posa de manifest les implicacions aplicades del concepte de biodiversitat. El programa té mencions de reconeixement des que es van instituir, bé siga la menció de qualitat o la recentment constituïda menció cap a l’excel•lència. La Universitat de València, principalment en els departaments associats a la Facultat de C. Biològiques i en l’Institut de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, disposa dels mitjans materials i la capacitat cientificoacadèmica per dur a terme un programa de doctorat en biodiversitat i biologia evolutiva. A més, hi ha centres en què participa el CSIC que col•laboren assíduament en aquest àmbit formatiu, com l’Institut de Biologia Molecular i Cel•lular de Plantes (IBMCP), centre mixt CSIC-Universitat Politècnica de València, i el Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE), centre mixt CSIC-Universitat de València-Generalitat Valenciana.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: rosario.gil@uv.es