Logo de la Universitat de València Logo Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia Logo del portal

Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43024 Bioestadística aplicada i mètodes informàtics per a l'anàlisi i presentació de dades 5 Obligatori Veure fitxa
43023 Fonts d'informació, comunicació científica i social en el context de la salut 7 Obligatori Veure fitxa
43025 Legislació i bioètica 3 Obligatori Veure fitxa
43045 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43036 Actualització en formes i sistemes d'administració i ús de medicaments 4 Optatiu Veure fitxa
43038 Anàlisi farmacocinètic farmacodinàmic poblacional i simulació d'assaigs clínics 4 Optatiu Veure fitxa
43042 Qualitat assistencial 7 Optatiu Veure fitxa
43039 Avaluació de la permeabilitat en el desenvolupament de medicaments 4 Optatiu Veure fitxa
43037 Farmacocinètica experimental 3 Optatiu Veure fitxa
43044 Ús racional del medicament en atenció primària, hospitalària i sociosanitària 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.