Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Logo del portal

Grau en Informació i Documentació

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33858 Història de la producció documental i bibliogràfica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33859 Història de la transmissió i conservació dels textos. 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33841 Arxivística I 6 Obligatori Veure fitxa
33842 Arxivística II 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33843 Descripció de documents d'arxiu 6 Obligatori Veure fitxa
33853 Tècniques historiogràfiques d'investigació documental 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33854 Història del llibre 6 Obligatori Veure fitxa
33855 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
33856 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33844 Arxius de l'administració pública 6 Optatiu Veure fitxa
33845 Gènesi del procés documental 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.