Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Logo del portal

Màster Universitari en Història de la Formació del Món Occidental

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42633 Actualització historiogràfica 6 Obligatori Veure fitxa
42630 Les fonts escrites baixmedievals: públiques i privades 3 Obligatori Veure fitxa
42629 Línies i debats en la història antiga occidental 3 Obligatori Veure fitxa
42632 Memòria escrita i gènesi del món occidental 3 Obligatori Veure fitxa
42631 Perspectiva d´investigació en història moderna 3 Obligatori Veure fitxa
42665 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42634 Ciutat i territori al món clàssic: la ciutat romana en l'alt imperi 3 Optatiu Veure fitxa
42656 Cultura religiosa i cultura profana en el món medieval 3 Optatiu Veure fitxa
42644 Família i comunitat camperola en la baixa edat mitjana 3 Optatiu Veure fitxa
42663 Llatí especialitzat per a historiadors 6 Optatiu Veure fitxa
42654 Monoteisme davant politeisme: Teodosio I 3 Optatiu Veure fitxa
42650 Organització social de l'espai: la construcció del paisatge medieval 3 Optatiu Veure fitxa
42649 Poder i fiscalitat en l'europa medieval 3 Optatiu Veure fitxa
42636 Producció, intercanvis i fiscalitat en la baixa edat mitjana 3 Optatiu Veure fitxa
42643 Res Pública comunitats urbanes baixmedievals 3 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.