ECONOMIA
I POLÍTICA LABORAL
Unitat d'Investigació ECOLAB
ecolab@uv.es

Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato (1901)

Documento de reflexión: ¿Reforma laboral o cambio de modelo económico?

Línies d'investigació
Publicacions

Projectes d'investigació
Docència:
Economia del Treball i Polítiques d'Ocupació (Ciències Treball)
Economia Laboral (Relacions Laborals)
Sistemes Laborals Territorials i D.Local (Ciències Treball)


Anàlisi Econòmica de Polítiques Públiques (Ciències Treball)
Economia Espanyola (Relacions Laborals)
Cursos de Postgrau (Màsters i Doctorat)

Hores de consulta

Enllaços d'interès:
 
 


  visites des d'octubre de 2006

© Universitat de València

Departament d´Economia Aplicada, despatx 2P17
Campus Tarongers. Edifici Departamental Oriental
Avda. dels Tarongers
s/n. 46022 València (Spain
)
Tel: 96 382 84 28  Fax 96 382 84 15