Fundació GeneralUniversitat de ValènciaVoluntariat Cultural Logo del portal

Inscripció

Inscripció en formació de Voluntariat (Curs 2020-201)

La inscripció es farà del 19 al 29 d’octubre de 2020 mitjançant el següent formulari.

 

Reconeixement acadèmic i certificació

Per participar en Voluntariat UV, l’estudiantat de grau pot obtenir reconeixement acadèmic:

  • D’un crèdit ECTS per l’assistència a les sessions de formació. L’assistència a les sessions síncrones és obligatòria. La resta de tasques o propostes de treball podran atendre’s mentre dure la formació, seguint els criteris marcats pel professorat de cada sessió. El certificat corresponent a la formació serà emès pel Sedi. 
  • Dels crèdits que té prevists cada Voluntariat UV. El servei o unitat de la Universitat de València en què s’ha efectuat el voluntariat emetrà el certificat corresponent, excepte en Voluntariat UV en diversitat, Voluntariat UV en sostenibilitat i Voluntariat UV de suport a estudiantat amb discapacitat que serà emès pel Sedi.