Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Màster de Formació Permanent en Cirurgia Oral i Implantologia 19ª Edició

Dades Generals

Curs Academic 2022-2023
Tipus de cursTítol Propi
Tipus formació/Modalitat Presencial
Edició19ª ed.
Nombre de crèdits120 Crèdits ECTS
Preu matrícula16.000 € (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Llicenciats i graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament quirúrgic oral, sobretot en la exodoncia de dents incloses i el tractament rehabilitador amb implants dentals.
 • És aconsellable tindre experiència professional prèvia d'almenys un any com a odontòleg general per a aconseguir el millor aprofitament del curs.
 • És un requisit per a participar en aquest Màster, per a completar el contingut teòric, haver cursat o estar cursant el Màster Propi Internacional en Cirurgia Oral i Implantologia (en línia). Aquest postgrau aporta els coneixements teòrics complementaris a l'activitat pràctica que realitzaran els alumnes.
 • Com que la investigació és una part obligatòria del currículum d'aquest Màster, es tindrà molt en compte en la selecció dels alumnes la motivació per a implicar-se en la realització d'estudis clínics (tant treball de camp com redacció d'articles científics i preparació de presentacions) i la predisposició a començar la Tesi Doctoral al llarg del Màster.
 • Es valorarà de manera important que els candidats hagen treballat prèviament en col·laboració amb l'equip docent del Màster. És un Màster de molta dedicació i duració i, per totes dues parts (de la direcció i de l'alumne interessat), és més segur prendre una decisió tan important havent conviscut prèviament a nivell professional/acadèmic. Per això es considera a l'hora de la selecció dels candidats com a rellevant l'haver sigut alumne de l'Expert Universitari en Implantologia (un curs modular), del Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral i/o del Màster de Formació Permanent Internacional en Implantologia Oral (en línea) amb estada en la UV, haver realitzat una Estada Clínica en Cirurgia Bucal i/o haver sigut alumne intern de Cirurgia Bucal de la UV al llarg del grau d'Odontologia.
 • Procés de Selecció PRESENCIAL: Entrevista personal i valoració del Curriculum Vitae el 2 de Juny de 2022 a partir 10h30.
  * L'alumnat admés haura de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi.
Nombre de placesMínim de 2 i màxim de 3 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 12/09/2022
Data fi 28/06/2024
Horari

Dilluns a divendres al matí.

Lloc d'impartició

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa

Programa

El contingut teòric s'impartirà de manera en línia ja que l'alumne cursarà simultàniament el Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral i/o el Màster de Formació Permanent Internacional en Implantologia Oral

1r Curs: Pràctiques clíniques de Cirurgia Bucal

 • Extraccions simples i complexes
 • Extracció quirúrgica de dents incloses
 • Fenestració de dents inclosa
 • Cirurgia periapical
 • Quistos
 • Implantologia bàsica: els alumnes de primer any cursaran l'Expert Universitari en Implantologia

2n Curs: Pràctiques clíniques d'Implantologia

 • Implants en os madur
 • Implants immediats
 • Càrrega immediata
 • Regeneració òssia
 • Empelts de teixit bla
 • Pròtesi sobre implants

Organitzador

OrganitzaDepartament de Formació, Fundació Lluís Alcanyís. Departament d'Estomatologia, Universitat de València.
Telèfon

96 339 50 37 (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Peñarrocha Diago, Jose Miguel
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Peñarrocha Oltra, David
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Agustin Panadero, Ruben
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Aloy Prosper, Amparo
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Bagan Debon, Leticia Maria
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha
 • Bernabeu Mira, Juan Carlos
 • PI-Invest Formacio Predoc Fpu
Ver ficha
 • Girbes Ballester, Paula Maria
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Martorell Calatayud, Luis Antonio
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Pellicer Chover, Hilario
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Peñarrocha Diago, Jose Miguel
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Peñarrocha Diago, Maria
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Peñarrocha Oltra, David
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Romero Millan, Francisco Javier
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Silvestre Rangil, Javier
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Viña Almunia, Jose
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
Professorat extern UV

BALAGUER MARTÍ, JOSÉ CARLOS
Odontólogo. Licenciatura en Odontología.

CANDEL MARTÍ, MARÍA EUGENIA
Odontóloga. Licenciatura en Odontología.

DOMÍNGUEZ CARDOSO, PABLO
Profesor Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla.

MARTÍNEZ RAMOS, CRISTINA
Proferosa Asociada. Universitat Jaume I.

MONREAL BELLO, ALBA
Odontóloga. Licenciatura en Odontología.

OROZCO VARO, ANA
Licenciada en Odontología. Experta en Prótesis sobre Implantes. Profesora Asociado de Prótesis Estomatológica. Universidad de Sevilla.

ORTOLA DINNBIER, JAVIER
Técnico en prótesis dental y gerente de Laboratorio Dinnbier.

PATO MORUELO, JESÚS
Odontólogo.

ROJO SANCHÍS, JULIO
Odontólogo. Cirujano Oral Clínica.

Objectius i metodologia

L'objectiu principal d'aquest Màster és la formació d'especialistes en Cirurgia Oral i en lmplantología.

Per a això els alumnes realitzaran, sota supervisió, assistència clínica de pacients de la Clínica Odontològica de la Facultat de Medicina i Odontologia derivats per a tractaments quirúrgics o d'implantologia. Els alumnes aniran participant en la planificació i execució de casos progressivament més complexos al llarg dels 2 anys de Màster.

La formació en aquest Màster està guiada per l'evidència científica disponible sobre els tractaments de Cirurgia Oral e lmplantología que es realitzen als pacients. Per això, com a part de la seua formació postgraduada, els alumnes aprendran a consultar i avaluar de manera crítica la literatura científica, i a més al llarg del Màster hauran de desenvolupar almenys un tema d'investigació propi. Aquest tema els permetrà fer el seu Treball Final de Màster (TFM) i podrà ser el punt de partida per a una Tesi Doctoral.

Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements i habilitats pràctiques necessaris per a realitzar extraccions quirúrgiques, fenestraciones, cirurgia periapical, cirurgia de teixits blans, etc. així com per a rehabilitar casos desdentats parcials o totals amb implants dentals, o que puguen requerir empelts d'os.

Durant el primer any, l'activitat de l'alumne estarà centrada en conéixer la indicació i l'execució de procediments de cirurgia oral (extraccions dentals simples i complexes: tercers molars i canins inclosos, restes radiculars;
frens, torus, quistos maxil·lars, cirurgia periapical, etc.) i començaran amb els casos més senzills d'implantologia.
Realitzaran les cirurgies de menor a major complexitat en funció de la capacitació de cada alumne. Com a part d'aquest curs els alumnes assistiran a la docència teòrica i pràctica de l'Expert Universitari en Implantologia que consta de 8 mòduls de 2 dies (dijous i divendres, tot el dia).

En el segon any, l'activitat s'enfocarà al diagnòstic, planificació, col·locació d'implants i rehabilitació de casos d'implants. L'alumne començarà tractant casos senzills d'implants unitaris i anirà avançant cap a tractaments més complexos (desdentats totals, implants estètics, implants immediats, casos atròfics amb requeriments d'empelts de geniva o os, elevació de sens, càrrega immediata, etc.) a mesura que els professors consideren que adquireixen la destresa i el coneixement necessari per a executar-los.

Al llarg de tot el Màster l'alumne també participarà del manteniment dels implants i del tractament de les complicacions com la periimplantitis.

Els divendres l'activitat estarà centrada en la investigació. Els alumnes treballaran al costat dels professors en el tractament i seguiment de pacients participants en estudis clínics. Els alumnes participaran tant en els tractaments dels pacients, com en la realització de proves i recollida de dades que es necessiten en cada estudi.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 22/07/2022
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions del procés de selecció i d'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet: import íntegre en el moment de l'admissió.
– Fraccionat en dos terminis: 1/2 en el moment de l'admissió i 1/2 a principis de gener.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi.
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.

Col·laboradors i Patrocinadors

Facebook Twitter Instagram Linkedin