CONGRÉS INTERNACIONAL

LA VEU DEL REGNE

REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT

600 ANYS DE LA GENERALITAT VALENCIANAPresentació


Enguany fa 600 anys de la creació de la Generalitat Valenciana, la institució que, nascuda inicialment amb una finalitat fiscal i financera, acabaria ostentant la més alta representació política del regne. En realitat, i com les seues homòlogues catalana i aragonesa, la Generalitat del regne de València havia estat creada molt abans, en el context de la llarga guerra amb Castella durant la segona meitat del segle XIV, quan es va fer necessari un important esforç econòmic per a fer front a l’enorme volum de la despesa bèl·lica. Però no va ser fins 1418, amb Alfons el Magnànim, que la nova institució es va desenvolupar plenament i començà a funcionar amb normalitat. La Generalitat, dita inicialment Diputació del General, era una comissió permanent de les Corts, és a dir, una “diputació”, que representava el conjunt —el “general” o “generalitat”— dels habitants del regne de València...
Enguany fa 600 anys de la creació de la Generalitat Valenciana, la institució que, nascuda inicialment amb una finalitat fiscal i financera, acabaria ostentant la més alta representació política del regne. En realitat, i com les seues homòlogues catalana i aragonesa, la Generalitat del regne de València havia estat creada molt abans, en el context de la llarga guerra amb Castella durant la segona meitat del segle XIV, quan es va fer necessari un important esforç econòmic per a fer front a l’enorme volum de la despesa bèl·lica. Però no va ser fins 1418, amb Alfons el Magnànim, que la nova institució es va desenvolupar plenament i començà a funcionar amb normalitat. La Generalitat, dita inicialment Diputació del General, era una comissió permanent de les Corts, és a dir, una “diputació”, que representava el conjunt —el “general” o “generalitat”— dels habitants del regne de València.

El pactisme propi dels estats de la Corona d’Aragó i la mateixa existència d’una institució representativa del regne, i autònoma respecte dels oficials reials, no eren una peculiaritat exclusiva de la monarquia catalanoaragonesa, sinó que es desenvoluparen també en altres països d’Europa occidental, on són coneguts amb altres noms. A la consolidació de la Generalitat també va contribuir l’emissió de deute públic, el primer deute sobirà o estatal a Europa, els interessos del qual es pagaven amb els ingressos fiscals recaptats per la institució, que esdevingueren així permanents i regulars. Amb el temps, la Generalitat aniria assumint també funcions polítiques, encara que a l’edat moderna hagué de compartir la representació del regne amb una altra institució, els Elets dels Tres Estaments.

La Generalitat, com la resta de les institucions del regne de València, va ser abolida el 1707 pel decret de Nova Planta promulgat per Felip V, en el marc de la Guerra de Successió, que substituïa l’ordenament foral per les lleis i institucions castellanes, amb una visió de l’estat i del poder de la monarquia més centralista i absolutista. Als segles XIX i XX, l’antiga Generalitat va esdevenir objecte, primer, d’evocació nostàlgica per part dels erudits i escriptors de la Renaixença i, més tard, de reivindicació per part del valencianisme polític. Amb la transició democràtica i l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 1982, el nom de Generalitat passà a designar el conjunt de les institucions de l’autogovern valencià, des del Consell i les Corts a tot un seguit d’institucions consultives i normatives.

Sens dubte, la celebració del 600 aniversari de la seua creació servirà per a un millor coneixement de la més important de les institucions valencianes, la que encarna la representació política dels valencians i l’administració de l’autogovern, i també de la història valenciana en general. Aquest és, entre altres de més acadèmics i historiogràfics, l’objectiu d’aquest congrés internacional que reuneix historiadors de diferents països, especialitzats en els grans temes que s’hi abordaran: Estat, finances, fiscalitat, deute públic, pensament polític, cultura, art...

Organització


Comitè d’honor

Molt Honorable Sr. Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Molt Excel·lent Sr. Enric Morera
President de Les Corts Valencianes

Honorable Sr. Vicent Marzà
Conseller Educació, Investigació, Cultura i Esport...

Comitè d’honor

Molt Honorable Sr. Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana

Molt Excel·lent Sr. Enric Morera
President de Les Corts Valencianes

Honorable Sr. Vicent Marzà
Conseller Educació, Investigació, Cultura i Esport

Prof. Dra. Mª Vicenta Mestre
Rectora Magnífica de la Universitat de València

Prof. Dr. Francisco J. Mora
Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València

Prof. Dr. Manuel Palomar
Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant

Prof. Dra. Eva Alcón
Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I

Prof. Dr. Jesús Tadeo Pastor
Rector Magnífic de la Universitat Miguel Hernández

Molt Il·lustre Sr. Santiago Grisolia
President del Consell Valencia Cultura

Honorable Sr. Ramon Ferrer
President Acadèmia Valenciana de la Llengua

Comitè científic

Guido d’Agostino (Università degli Studi di Napoli Federico II), Ernest Belenguer (Universitat de Barcelona), Agustín Bermúdez (Universitat d’Alacant), Wim Blockmans (Universiteit Leiden), Germà Colon (Universität Basel-Universitat Jaume I de Castelló), Pietro Corrao (Università degli Studi di Palermo), Remedios Ferrero (Universitat de València), Felipe Garín (Universitat Politècnica de València), Jean-Philippe Genet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)...

Comitè científic

Guido d’Agostino (Università degli Studi di Napoli Federico II), Ernest Belenguer (Universitat de Barcelona), Agustín Bermúdez (Universitat d’Alacant), Wim Blockmans (Universiteit Leiden), Germà Colon (Universität Basel-Universitat Jaume I de Castelló), Pietro Corrao (Università degli Studi di Palermo), Remedios Ferrero (Universitat de València), Felipe Garín (Universitat Politècnica de València), Jean-Philippe Genet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Enrique Giménez (Universitat d’Alacant), Lluís Gimeno Betí (Universitat Jaume I de Castelló), Michel Hébert (Université du Québec à Montréal), Paulino Iradiel (Universitat de València), Antonello Mattone (Università degli Studi di Sassari), Antonio Mestre (Universitat de València), Rosa Monlleó (Universitat Jaume I), Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona), M. Rosa Muñoz (Universitat de València), Giovanni Muto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Mariano Peset (Universitat de València), Emilia Salvador (Universitat de València), Eva Serra (Universitat de Barcelona) i John Watts (University of Oxford).

Comitè organitzador

President del congrés: Antoni Furió (Universitat de València).

Secretaris del congrés: Juan Vicente Garcia Marsilla (Universitat de València), Lluís Guia (Universitat de València).

Ester Alba (Universitat de València), Armando Alberola (Universitat d’Alacant), David Bernabé (Universitat d’Alacant), José Vicente Cabezuelo (Universitat d’Alacant), Teresa Canet (Universitat de València)...

Comitè organitzador

President del congrés: Antoni Furió (Universitat de València).

Secretaris del congrés: Juan Vicente Garcia Marsilla (Universitat de València), Lluís Guia (Universitat de València).

Ester Alba (Universitat de València), Armando Alberola (Universitat d’Alacant), David Bernabé (Universitat d’Alacant), José Vicente Cabezuelo (Universitat d’Alacant), Teresa Canet (Universitat de València), Carmen Corona (Universitat Jaume I de Castelló), Josepa Cortès Escrivà (Universitat de València), Ricardo Franch (Universitat de València), Vicent Garcia Edo (Universitat Jaume I de Castelló), Albert Girona (Universitat de València), Magdalena Martínez Almira (Universitat d’Alacant), Josep Montesinos (Universitat de València), Francisco Javier Palao (Universitat de València), José Antonio Pérez Juan (Universitat Miguel Hernández d’Elx), Vicent Pons (Universitat de València i Arxiu de la Catedral de València), Carles Rabassa (Universitat Jaume I de Castelló), Pilar Roig Picazo (Universitat Politècnica de València), Pedro Ruiz Torres (Universitat de València), Josep Miguel Santacreu (Universitat d’Alacant) i Francesc Torres Faus (Arxiu del Regne de València).

Equip de treball: Luis Almenar, Antonio Belenguer, Guillem Chismol, Javier Fajardo, Miquel Faus, Laura Peris, Lledó Ruiz Domingo, Blai Server.

Programa


PROGRAMA COMPLET

Informació pràctica


Seus del congrésCorreu de contacte: gv600anys@gmail.com

Inscripció


Fins al 19 d’octubre a les 14.00 h.