Bienvinguts a la web dels laboratoris del  Departament de enginyieria Química

El Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València és l'entitat universitària encarregada d'organitzar i desenvolupar la investigació científica, l'ensenyament i qualsevol altra activitat universitària relacionada amb les àrees de coneixement d'Enginyeria Química, Tecnologies del Medi Ambient i Expressió Gràfica en l'Enginyeria en la Universitat de València.

El Departament d'Enginyeria Química

En l’actualitat, el Departament està format per més de vint-i-cinc professors estables de les àrees d'Enginyeria Química, Tecnologies del Medi Ambient i Expressió Gràfica en l'Enginyeria, que imparteixen docència en diversos graus i màsters de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i de les Facultats de Química, Ciències Biològiques, i Farmàcia. A més, el Departament organitza un Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos, que ha rebut la Menció cap a l’Excel•lència del Ministeri d’Educació.

Ubicació

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Avinguda de la Universitat s/n

46100 Burjassot