Lopez_Pamplo
Servicio de la Universitat de València

Gonçal López-Pampló

Dades principals

Doctor en Filologia Catalana (2016), llicenciat en Filologia Catalana (2005) i Filologia Anglesa (2012), Gonçal López-Pampló és professor associat del Departament de Filologia Catalana des de l'any 2007, on ha impartit classes de literatura contemporània i actual. A banda, treballa en el Grup Bromera, on exerceix el càrrec de director literari des de maig de 2014.

Màster en Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya (2008), ha investigat les aplicacions de les noves tecnologies en l'ensenyament superior. A hores d'ara centra la seua recerca en l'assaig com a gènere diferenciat dins del camp literari en llengua catalana durant els darrers cinquanta anys. Precisament, va defensar la tesi doctoral sota la direcció de la doctora Carme Gregori Soldevila, titulada "L'assaig català en l'època postmoderna: funció social i especificitat estètica".

Producció acadèmica

Ha publicat articles i ressenyes en revistes com ara Caplletra, Faristol,Tirant, Revista de Filologia Romànica, Quaderns de Filologia, Zeitschrift für Katalanistik, etc. Ha participat en diferents congressos i seminaris, en alguns casos amb estudis sobre la relació entre blogs i assaig. En aquest camp, destaca la seua contribució al llibre col·lectiu Diaris i dietaris (Denes, València-Alacant 2007), amb el text "Josep Pla, patró dels blogs?", que recull la seua intervenció en el IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica de la Universitat d'Alacant.

Igualment, ha publicat el llibre D'Ors a Fuster. Per una història de l'assaig en la literatura contemporània (Publicacions de la Universitat de València, València, 2017).

Publicacions sobre ironia

 • Capítols de llibres
  • "Ficcions d'Empar Moliner", dins F. Carbó, C. Gregori, G. López-Pampló, R. X. Rosselló i V. Simbor, La literatura davant el mirall. Ironia i metaliteratura en l'època contemporània, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, pp. 85-128.
  • "Autoficción y metaficción irónicas en la Red", dins S. Montesa (ed.), Literatura e Internet. Nuevos textos, nuevos lectores, Màlaga, Universidad de Málaga, 2011, pp. 343-353.
  • "Autoficció irònica en els articles d'Empar Moliner", dins J. Espinàs, D. Escandell, I. Marcillas i M. J. Francés (eds.), Autobiografies, memòries, autoficcions, Catarroja, Afers, 2011, pp. 349-357.
  • "Study of two texts on Eugeni d'Ors by Josep Pla and Joan Fuster", dins E. Balaguer, M. J. Francés i V. Vidal (eds.), Aproximació a l'altre. Biografies, semblances i retrats / An approach to the other. Biographies, resemblances and portraits, IVITRA 11, John Benjamin Publishing Company, 2015, pp. 91-98.
  • "Formes de la ironia en Josep Pla: anàlisi d'alguns exemples argumentatius", dins F. Carbó, C. Gregori, R. X. Rosselló (eds.), La ironia en les literatures occidentals des de l'inici de segle fins a 1939, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016, pp. 319-331.
  • "El sentit de responsabilitat i de crítica. Joan Fuster des de la ironia", dins P. Ballart, J. Malé, M. Ortín, J. Espinós i G. López-Pampló, Joan Fuster i la ironia, València, Publicacions de la Universitat de València, 2017, pp. 139-161.
 • Articles
  • "El camp literari en l'era digital: el cas de l'assaig", dins Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca XV, 2010, pp. 43-52. (Llegiu-lo en línia)
  • "El bloc El Llibreter: l'assaig des de la ironia", Quaderns de Filologia. Estudis literaris, XVI, 2011, pp. 83-99.
  • "La funció del pròleg en l'assaig: sis mostres de la literatura catalana del segle XX", Revista de Filologia Romànica, 29, 1, 2012, pp. 111-129. (Llegiu-lo en línia)
  • "Estudi de Memòria personal d'Antoni Tàpies des de la perspectiva de l'assaig literari", Zeitschrift für Katalanistik, 26, 2013, pp. 113-129. (Llegiu-lo en línia)
  • "Per a un estudi de la ironia en Gaziel: una visió literària", Rivista Italiana di Studi Catalani, 6, 2016, pp. 135-150. (Llegiu-lo en línia)
 • Congressos: ponències i comunicacions
  • "Formes de la ironia en Josep Pla: exemples argumentatius", treball presentat al Congrés Internacional la Ironia en les Literatures Occidentals des de l'inici del segle XX fins a 1939, València, Universitat de València, 1-3 març, 2016.
  • "Fuster des de la ironia", treball presentat a l'XI Jornada Joan Fuster, Sueca, Càtedra de Joan Fuster de la Universitat de València, 10 novembre, 2016.

Publicacions sobre hipertextualitat

 • Congressos: ponències i comunicacions
  • "Mites, clàssics i ironies: Prometeu i Josep Carner", treball presentat a la Jornada Mites i literatura: cultura universal i cultura pròpia en l'ensenyament secundari i d'adults, València, Universitat de València, 21-22 setembre, 2018.

Contacte

Correu electrònic: goncal.lopez-pamplo@uv.es

Twitter: @gpamplo

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Universitat de València
Av. Blasco Ibàñez, 32
46010 València

volver