index
Servicio de la Universitat de València

LA IRONIA EN LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA

Projectes anteriors:

«La literatura de segon grau: les relacions hipertextuals en la literatura catalana des del Modernisme fins a 1939» (FFI2017-86542-P del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2018-2020)

La conceptualització i anàlisi de la hipertextualitat per part de Gérard Genette en Palimpsestes (1982) aportà un marc teòric sòlid, funcional i molt operatiu per a l'estudi de l'anomenada "literatura de segon grau".

Llegir més

«La ironia en la literatura catalana des del Modernisme fins 1939» (FFI2013-41147-P del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía y Competitividad, 2014-2016)

El programa proposat és continuar perfilant entre tots els integrants del grup investigador l'esquema teòric, ja emprat en l'anterior projecte, basat en la bibliografia consultada, per aplicar-lo a la producció literària catalana del període (del Modernisme a 1939) i comprovar el pes específic real que la ironia té en la consolidació de la Modernitat.

Llegir més

«La ironia en la literatura catalana de la Postguerra fins als nostres dies: entre la Modernitat i la Postmodernitat» (FFI2008-00230/FILO del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009-2011)

El principal objectiu del projecte és l'estudi de les funcions que ha exercit la ironia en els diversos moviments literaris i en els diferents autors del període que va des de la postguerra fins a l'actualitat.

Llegir més

Projecte actual: «Les relacions hipertextuals en la literatura catalana (1939-1983)» (CIAICO/2021/143, Generalitat Valenciana, (2022-2024))

El programa proposat és continuar en la conceptualització i anàlisi de la hipertextualitat, a partir del model de Gérard Genette en Palimpsestes (1982), d'un corpus d'obres de la literatura catalana contemporània entre els anys 1939 i 1983.

Llegir més

Publicacions

Llibres i articles col·lectius

Notícies

  • Jornada de "Traduccions, revisions, compilacions: les reescriptures d'autor", Universitat de València, 12 de desembre de 2022.
  • Jornada de recerca "Traducció, Recepció, Reescriptura", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 27 de maig de 2021.
  • Jornada LitCat de Grups de Recerca en Literatura Catalana Contemporània, Universitat de València, 30 d'octubre de 2020.
  • Congrés Internacional "Reescriptures literàries: la hipertextualitat en les literatures occidentals (1900-1939)", Universitat de València, 12-14 de novembre de 2019.

Primera circular

Tríptic del congrés

Butlleta d'inscripció

Investigadors

Francesco Ardolino
J. Àngel Cano
Ferran Carbó
Josep-Vicent Garcia Raffi
Alfons Gregori
Carme Gregori (investigadora principal)
Monique Güell
Xavier Hernàndez
Gonçal López-Pampló
Marta López
Toni Maestre
Jordi Malé
Veronica Orazi
Lluís Quintana
Patrizio Rigobon
Ramon X. Rosselló
Pere Rosselló
Vicent Simbor
Magí Sunyer

Per a més informació

L'investigador interessat pot consultar el banc de dades bibliogràfic (basat en Refworks), on anirem incloent progressivament tots els estudis sobre la ironia (dividida en ironia en sentit estricte, pastitx i paròdia) en la literatura catalana contemporània.

logo_refshare.gif

Per a qualsevol dubte o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça ironialitcat@uv.es.

volver