Ramon_Rossello
Servicio de la Universitat de València

Ramon X. Rosselló

Dades principals

Ramon X. Rosselló és professor titular al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. La seua tasca docent i investigadora s'ha centrat en la teoria i anàlisi del teatre i en la història del teatre contemporani en llengua catalana, especialment el corresponent a la segona meitat del segle XX.

Producció acadèmica

Entre les seues publicacions destaquen les monografies Anàlisi de l'obra dramàtica de Manuel de Pedrolo (1997), Anàlisi de l'obra teatral (teoria i pràctica) (2011), El teatre català del segle XX (2011) i el volum col·lectiu Aproximació al teatre valencià actual (2000).

Publicacions sobre ironia

Publicacions sobre hipertextualitat

  • Edicions
    • Junt amb Carme Gregori: L'empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2018.
  • Capítols de llibres
    • "Al voltant dels 'Cicles de Fedra' de Llorenç Villalonga", dins C. Gregori i R. X. Rosselló (eds.), L'empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2018, pp. 125-160.
  • Congressos: ponències i comunicacions
    • "Fedra en l'obra de Llorenç Villalonga", treball presentat a la Jornada Mites i literatura: cultura universal i cultura pròpia en l'ensenyament secundari i d'adults, València, Universitat de València, 21-22 setembre, 2018.

Contacte

ramon.rosello@uv.es

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València

volver