I Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus Orals


13-14 de desembre de 2018, Universitat de València

El col·loqui

El Col·loqui LingCor 2018 està organitzat en el marc del projecte de recerca d'elaboració del corpus “Parlars. Corpus Oral del Valencià Col·loquial”, finançat per la Generalitat Valenciana (ref. GV/2017/094).

La primera edició del Col·loqui Internacional sobre Lingüística de Corpus Orals vol ser un fòrum de discussió entre lingüistes que treballen en una metodologia de corpus orals. La jornada se centra tant en la construcció de corpus textuals (arreplega de dades, selecció d'informants, divisions dialectals i sociolectals, etiquetatge i anotació del corpus) com en l'explotació i els estudis basats en corpus (fonètica, morfosintaxi, semàntica, pragmàtica). Tot i que s'accepten propostes amb tots els enfocaments teòrics i totes les temàtiques al voltant de la lingüística de corpus orals, els temes principals són:

Ponents convidats

Prof. Anke Lüdeling

Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Martin Hilpert

Université de Neuchâtel

Prof. Antonio Briz Gómez

Universitat de València

Prof. Xosé Luís Regueira Fernández

Universidade de Santiago de Compostela

Programa provisional

El llibret de resums ja està disponible

Totes les ponències tindran lloc a la Sala de Graus Enric Valor, a la 1a planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Universitat de València).
13 de desembre
9.00 a 9.15 Registre
9.15 a 9.30 Presentació
9.30 a 10.30 Ponència: Anke Lüdeling (Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin) Optionality and variation in spoken learner language
10.30 a 11.00 Vicent Beltran (Universitat d'Alacant), Miquel Esplà (Universitat d'Alacant), Maribel Guardiola (Universitat d'Alacant), Sandra Montserrat (Universitat d'Alacant), Carles Segura (Universitat d'Alacant) & Andreu Sentí (Universitat de València) A colloquial and dialectal conversational corpus for Valencian Catalan: Parlars
11.00 a 11.30 Descans
11.30 a 12.00 Anne Breitbarth (Ghent University), Anne-Sophie Ghyselen (Ghent University), Melissa Farasyn (Ghent University) & Jacques Van Keymeulen (Ghent University) A parsed corpus of Southern Dutch dialects
12.00 a 12.30 Giulia Bossaglia (Universidade Federal de Minas Gerais) & Lucia De Almeida Ferrari (Universidade Federal de Minas Gerais) Methods, resources and some results of the C-ORAL-BRASIL project for Brazilian Portuguese spoken corpora
12.30 a 13.00 Victoria Vázquez Rozas (Universidade de Santiago de Compostela) & Mario Barcala (NLPgo) The ESLORA Corpus of Spoken Spanish: Design, Compilation and Search Engine
13.00 a 13.30 Miriam Bouzouita (Ghent University) In Search of New Transcription & Annotation Methods The Collaborative Game-Based Approach
13.30 a 15.00 Dinar
15.00 a 15:30 Adrián Cabedo Nebot (Universitat de València) Problemas en el diseño de un corpus oral: el corpus Ameresco
15.30 a 16.00 Marta Albelda Marco (Universitat de València) & Maria Estellés Arguedas (Universitat de València) Problemas y soluciones en el diseño y construcción del corpus Ameresco
16.00 a 16.30 Descans
16.30 a 17.30 Ponència: Antonio Briz (Universitat de València) Los corpus de conversaciones coloquiales. La elaboración del corpus AMERESCO (español coloquial en América)
14 de desembre
9.00 a 10.00 Ponència. Martin Hilpert (Université de Neuchâtel) Construction Grammar and the analysis of spoken language
10.00 a 10.30 Fien De Latte (Ghent University), Renata Enghels (Ghent University) & Linde Roels (Ghent University) El lenguaje juvenil como catalizador del cambio lingüístico en el siglo 21: estudio contrastivo de los corpus COLAm y CORMA
10.30 a 11.00 Ana Albalat Mascarell (Universitat Politècnica de València) & Maria Luisa Carrió (Universitat Politècnica de València) La construcción de la intersubjetividad en el discurso político: Análisis de los marcadores de compromiso en la campaña electoral del 26-J
11.00 a 12.30 Descans + pòsters
12.30 a 13.00 Marta Albelda Marco (Universitat de València) Variación de la atenuación según el género discursivo: un estudio de corpus
13:00 a 13.30 Carolina Figueras (Universitat de Barcelona) & M. Amparo Soler (Universitat de València) Atenuación, ilocución e imagen
13.30 a 15.00 Dinar
15.00 a 15.30 Romain Isely (ELCF, University of Geneva), Isabelle Racine (ELCF, University of Geneva), Sylvain Detey (Waseda University) & Julien Eychenne (Hankuk University of Foreign Studies) Processing native and non-native speech corpus data: a phonological illustration with the French schwa
15.30 a 16.00 Esteve Clua (Universitat Pompeu Fabra) & Miquel Salicrú (Universitat de Barcelona) Aplicacions de la lògica difusa a l'anàlisi dels corpus dialectals: classificació de les varietats de frontera
16.00 a 16.30 Descans
16.30 a 17.30 Ponència: Xosé Luís Regueira (Universidade de Santiago de Compostela) Corilga: un corpus anotado multinivel para estudiar la variación y el cambio en la lengua hablada
17.30 a 17.45 Clausura
Sessió de pòsters: 14 de desembre de 11.00 a 12.30
Noelia de La Torre Martínez (Universitat de València) L'atenuació en el català i l'espanyol de València: anàlisi contrastiva
Irantzu Epelde (CNRS) Dialect contact in a Basque valley
Hanna Jokela (University of Turku) & Milla Luodonpää-Manni (University of Turku) Construing scientific knowledge and politeness in ten doctoral defenses held in Finnish and in French – an exploratory study of spoken academic discourse
Julia Kaiser (IDS Mannheim), Evi Schedl (IDS Mannheim) & Thomas Schmidt (IDS Mannheim) Building up a multi-purpose reference corpus of spoken interactions
Juan Lorente Sánchez (Universidad of Málaga) Give it me back on our wedding day: On the alternative double object construction on spoken Asian varieties of English
Nausica Marcos Miguel (Denison University) & Claudia Sánchez-Gutiérrez (University of California, Davis) A Spanish Second Language Classroom Corpus: Discussing its Construction and Shareability
David Navarro Ciurana (Universitat de València) El valor atenuante del discurso directo de pensamiento en el español de América
Anastasia Panova (National Research University Higher School of Economics, Moscou) & Ruprecht von Waldenfels (Friedrich Schiller University Jena) A collection of non-standard spoken Russian corpora: approaches, tools and research

Convocatòria de comunicacions

El Col·loqui LingCor 2018 convida els investigadors en lingüística de corpus orals a enviar propostes. Cada autor pot enviar una proposta com a autor únic i una altra com a coautor.

El col·loqui consta de sessions plenàries amb ponents convidats, de presentacions orals (20 minuts i 10 de debat) i d'una sessió de pòsters. Les vostres propostes de comunicació o de pòster s'enviaran a través d'EasyChair (seguiu aquest enllaç per a enviar el vostre resum: https://easychair.org/conferences/?conf=lingcor2018).

Les propostes no podran excedir les 600 paraules (excloent-ne les referències bibliogràfiques) i hauran de presentar-se en Times New Roman, mida de la lletra 12, interlineat 1,5 i marges de 2,5. Les propostes han de ser anònimes i, per tant, no poden contenir referències explícites ni a l'autor o autors ni a treballs inèdits de l'autor o autors.

Es poden presentar propostes en anglès, català i castellà.

A més, es farà una selecció entre treballs presentats al col·loqui per a la seua publicació en un monogràfic a la revista Zeitschrift für Katalanistik (Revista d'Estudis Catalans).

Dates importants

Inscripció

La inscripció és oberta fins al 30 de novembre de 2018.

Tots els participants en el col·loqui s'hi han d'inscriure, però només han de pagar aquells que presenten una comunicació, per a la resta és gratuït.

Una vegada el pagament de la inscripció ha estat efectuat (vegeu més avall), empleneu el formulari de registre, per favor.

Cost de la inscripció

La inscripció estàndard és de 50€. Els estudiants de grau o persones a l'atur tenen una inscripció reduïda de 30€, però caldrà provar-ho en el moment de la inscripció.

Pagament

Per a completar la inscripció, cal fer una transferència bancària al següent compte bancari:

IBAN ES16 2038 9651 6764 0000 3742
Banc: Bankia

En el concepte de la transferència, cal indicar els cognoms i el nom + LingCor2018. Exemple: Puig, Laura. LingCor2018

Certificat i factura

​Els certificats d'assistència es lliuraran durant la conferència. Si algú necessita una factura del cost de la inscripció, ens ho ha de fer saber per avançat (per favor, contacteu amb nosaltres per correu electrònic i indiqueu-nos la vostra informació personal o la de la vostra institució).

Comitès

Comitè científic

Marta Albelda (Universitat de València), Núria Alturo (Universitat de Barcelona), Dolores Azorín (Universitat d'Alacant), Miriam Bouzouita (Universiteit Gent), Josefina Carrera-Sabaté (Universitat de Barcelona), Ernestina Carrilho (Universidade de Lisboa), María-Luisa Carrió-Pastor (Universitat Politècnica de València), Emili Casanova (Universitat de València), Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears), Bert Cornillie (Katholieke Universiteit Leuven), Miquel Esplà (Universitat d'Alacant), Maria Estellés (Universitat de València), Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid), Elisa Fernández-Rei (Universidade de Santiago de Compostela), Mikel Forcada (Universitat d'Alacant), Mar Garachana (Universitat de Barcelona), Pedro Gras (Universiteit Antwerpen), Johannes Kabatek (Universität Zürich), Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), Anke Lüdeling (Humboldt-Universität zu Berlin), Josep Martines (Universitat d'Alacant), Vicent Martines (Universitat d'Alacant), Brauli Montoya (Universitat d'Alacant), Sandra Montserrat (Universitat d'Alacant), Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), Florent Perek (University of Birmingham), Manel Pérez-Saldanya (Universitat de València), Clàudia Pons-Moll (Universitat de Barcelona), Pilar Prieto (Universitat Pompeu Fabra), Claus Pusch (Universität Freiburg), Joan-Rafael Ramos (Universitat de València), Xosé-Luís Regueira-Fernández (Universidade de Santiago de Compostela), Josep Ribera (Universitat de València), Leonor Ruiz-Gurillo (Universitat d'Alacant), Pelegrí Sancho (Universitat de València), Andreu Sentí (Universitat de València), Juan-Andrés Villena-Ponsoda (Universidad de Málaga).

Comitè organitzador

Vicent Beltran (UA), Miquel Esplà (UA), Maribel Guardiola (UA), Jesús Jiménez (UV), Maria Josep Marin (UV), Sandra Montserrat (UA), Carles Segura (UA), Andreu Sentí (UV), Manuel Badal (UV), Paula Cruselles (UV), Caterina Martinez (UA), Anqi Tang (UV).