II Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus Orals


18 d'octubre de 2019, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant

El col·loqui

El Col·loqui LingCor 2019 està organitzat en el marc del projecte de recerca d'elaboració del corpus “Parlars. Corpus Oral del Valencià Col·loquial”, finançat per la Generalitat Valenciana (ref. GV/2017/094).

La segona edició del Col·loqui Internacional sobre Lingüística de Corpus Orals vol ser un fòrum de discussió entre lingüistes que treballen en una metodologia de corpus orals. Com en l'edició anterior, la jornada se centra tant en la construcció de corpus textuals (arreplega de dades, selecció d'informants, divisions dialectals i sociolectals, etiquetatge i anotació del corpus) com en l'explotació i els estudis basats en corpus (fonètica, morfosintaxi, semàntica, pragmàtica). D'altra banda, el format escollit per a aquesta segona edició consisteix en una jornada amb ponències convidades impartides per experts provinents de diferents centres de recerca i empreses. Aquesta jornada és oberta a tota la comunitat universitària i no requereix d'inscripció. Tanmateix, aquelles persones que ho desitgen, poden inscriure's gratuïtament per a obtenir un certificat d'assistència. El certificat només s'expedirà a aquelles persones inscrites que hagen assistit a un mínim de ponències.

Programa

Totes les ponències tindran lloc a la Sala de Graus de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, a la primera planta de l'edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres 3.
18 d'octubre
9.30 a 9.45 Benvinguda
9.45 a 10.15 Carlota de Benito (Universität Zürich) Hacer corpus y hacer investigación: los entresijos del COSER
10.45 a 11.15 Peter Herbeck (Universität zu Köln) On the role of evidence type in sanctioning overt speaker/addressee pronouns with mental verbs –A corpus study of creerand saberin spoken Spanish
11.15 a 11.45 Descans
11.45 a 13.15 Diàleg: Els corpus orals del català, amb Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears), Vicent Beltran (Universitat d'Alacant) i Carles Segura (Universitat d'Alacant).
13.15 a 14.15 Salvador Pons (Universitat de València): Del corpus Val.Es.Co. al corpus Val.Es.Co. 3.0: actividades de creación y consolidación de un corpus oral.
14.15 a 16.00 Dinar
16.00 a 17.00 Juanma Garrido (UNED): Eines computacionals per a la creació i explotació de corpus orals en català.
17.00 a 18.00 Mario Barcala (NLPgo): Procesos y herramientas para la construcción y explotación de corpus orales.

Inscripció

Totes les ponències són obertes i tothom hi és convidat. La inscripció és gratuïta i només és necessària si desitgeu rebre un certificat d'assistència. Per tal de rebre aquest certificat, serà necessari acreditar l'assistència a un mínim de sessions del Col·loqui. Podeu realitzar la vostra inscripció mitjançant el formulari de registre.

Comitès

Comitè científic

Esteve Clua (UPF), Maria Estellés (UV), Miquel Esplà (UA), Jesús Jiménez (UV), Johannes Kabatek (Universität Zürich), Anke Lüdeling (Humboldt-Universität zu Berlin), Maria-Rosa Lloret (UB), Sandra Montserrat (UA), Claus Pusch (Universität Freiburg), Andreu Sentí (UV), Miriam Bouzouita (UGent).

Comitè organitzador

Vicent Beltran (UA), Miquel Esplà (UA), Maribel Guardiola (UA), Sandra Montserrat (UA), Carles Segura (UA), Andreu Sentí (UV).