logo UdIE Innovación docente en

 Análisis Químico

Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació
Inici Objectius Membres Projectes Materials
 

 

OBJECTIUS

 

El projecte desenvolupat pel GID "Innovación docente en Análisis Químico" durant el curs 2011-2012 té com a finalitat millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'assignatura Anàlisi Químic de segon curs del Grau en Farmàcia. Amb aquesta finalitat, s'elaboren i apliquen materials docents innovadors que permeten l'ús de metodologies didàctiques actives a l'aula (activitats presencials) i fora de l'aula (activitats no presencials). Els objectius concrets del projecte són els següents: