logo UdIE Innovación docente en

 Análisis Químico

Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació
Inici Objectius Membres Projectes Materials
 

 

PROJECTES

En aquesta pàgina es descriuen els projectes competitius desenvolupats pel GID i finançats pel Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de València.

 

Títol

Guía multimedia de operaciones básicas en el análisis químico, farmacéutico y medioambiental

Curs

2007/2008 i 2008/2009

Descripció

Elaboració d'una guia multimèdia que siga d'utilitat per a l'alumne que ha de cursar un laboratori de química. La guia comprén materials i procediments usuals al laboratori.

Resultats

www.uv.es/gammmm

Tipus

Ajudes a projectes que impliquen el desenvolupament, la utilització i l'exploració de les potencialitats de les noves tecnologies. Projectes TIC

Títol

Guía multimedia para la validación, control de calidad y expresión de la incertidumbre en laboratorios docentes

Curs

2007/2008

Descripció

Elaboració d'una guia multimèdia que tracte la qualitat als laboratoris d'anàlisi químic.

Resultats

www.uv.es/gammmm

Tipus

Ajudes a projectes que impliquen el desenvolupament, la utilització i l'exploració de les potencialitats de les noves tecnologies. Projectes TIC

Títol

Aplicación de metodologías activas a la enseñanza-aprendizaje del Análisis Químico

Curs

2011/12

Descripció

Elaboració de materials docents per a l'assignatura d'Anàlisi Químic del Grau en Farmàcia.

Resultats

S'han elaborat materials per a la realització de seminaris, per a les pràctiques de laboratori i qüestionaris d'Aula Virtual per a l'autoaprenentatge de l'alumne.

Tipus

Ajudes a projectes d'Innovació Educativa. Subprograma Finestra Oberta