Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret Constitucional Logo del portal

Màster Universitari en Dret Constitucional

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 54

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2223

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: A Distància

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derecho-constitucional

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Roberto Alfonso Viciano Pastor (Director)
Diego González Cadenas
Ana Marrades Puig
Rubén Martínez Dalmau
Remedios Sánchez Ferri
Rosario Bañón Medina (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster, per la seua naturalesa, té dos objectius clarament definits que si bé són diferents es troben nítidament concatenats. En primer lloc, facilitar l’adquisició de la formació metodològica suficient per a poder realitzar d’una manera rigorosa i eficient investigacions jurídiques i, si escau, emprendre –una vegada conclòs el màster– el difícil camí de la realització d’una tesi doctoral; en segon terme, i en la línia de les necessitats manifestades pels organismes internacionals, es pretén contribuir a la formació de professionals i investigadors/ores especialitzats/ades, espanyols i estrangers, tant els que posseïsquen alguns anys de pràctica professional com els recentment llicenciats, que pretenen tenir una visió específica de les problemàtiques actuals que afronta el constitucionalisme. Tot això mitjançant la consecució de dues metes: 1) Donar una alta formació com a especialistes en dret constitucional, adquirint tant coneixements teòrics que garantisquen una visió general com desenvolupant capacitats tècniques que permeten resoldre problemes concrets més enllà dels enfocaments teòrics adoptats. 2) Capacitar l’estudiant per dur a terme investigacions científiques en aspectes relatius al dret constitucional, com a forma d’entendre la protecció dels drets i llibertats fonamentals i l’aprofundiment del sistema democràtic.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es