Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret Constitucional Logo del portal

Màster Universitari en Dret Constitucional

Tenint en compte que es tracta d'un màster amb orientació investigadora, amb vista a la possibilitat de realitzar un posterior doctorat, resulta imprescindible posseir un nivell alt de coneixements jurídics i, per això, el títol universitari a què es referix l'apartat anterior ha de ser necessàriament el títol de Llicenciat o Graduat en Dret o, si és el cas, un altre que contemple en el seu pla d'estudis una formació equivalent en matèries de Dret públic (particularment en l'àrea de Dret constitucional) . S'exigix el coneixement de la llengua castellana (nivell oral i escrit) , que serà la llengua vehicular utilitzada al llarg del procés formatiu de les ensenyances d'este Màster.