University of Valencia logo Logo Master's Degree in General Health Psychology Logo del portal

Blog

  • Evolució mèdica respecte als trastorns de la conducta alimentària

    22 november 2016

    Des de la primera conferència internacional sobre trastorns de conducta alimentària (TCA), celebrada als anys 70, fins a l’actualitat; les ciències mèdiques han evolucionat sorprenentment. En les dates inicials pràcticament sols es feia menció de l’anorèxia nerviosa i els seus factors hipotalàmics i endocrins, no existien estudis epistemològics ni assajos controlats amb psicoteràpia o psicofàrmacs. No obstant això, en l’actualitat s’ha evolucionat en aquest sentit a pesar de les carències quant al coneixement de les seues bases neurobiològiques i els seus tractaments.