Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42669 Arbitratge com ADR 3 Obligatori Veure fitxa
42667 Gestión del conflicto, negociación y transacción 3 Obligatori Veure fitxa
44316 Investigació i metodologia jurídica 2 Obligatori Veure fitxa
42668 Marc normatiu de la mediació 3 Obligatori Veure fitxa
42678 Mediación intercultural 3 Obligatori Veure fitxa
42672 Mediació i arbitratge en dret de consum 3 Obligatori Veure fitxa
42674 Mediació i arbitratge en dret de família 3 Obligatori Veure fitxa
42671 Mediació i arbitratge en dret d'obligacions 3 Obligatori Veure fitxa
42675 Mediació i arbitratge en dret de successions i empresa familiar 3 Obligatori Veure fitxa
42673 Mediació i arbitratge en dret immobiliari 3 Obligatori Veure fitxa
42677 Mediació i arbitratge en dret sanitari 3 Obligatori Veure fitxa
42676 Mediació i arbitratge en propietat intel·lectual, industrial i TICs 3 Obligatori Veure fitxa
42708 Mediació i arbitratge en societats i negocis internacionals 3 Obligatori Veure fitxa
42679 Mediació i arbitratge laboral 3 Obligatori Veure fitxa
42670 Pràctiques externes i taller pràctic de mediació i arbitratge 8 Obligatori Veure fitxa
42666 Teoría del Conflicto y psicología aplicada a la mediación 3 Obligatori Veure fitxa
42680 Treball fi de màster 8 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives