University of Valencia logo Logo Master's Degree in New Journalism, Political Communication and Knowledge Society Logo del portal

 

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement analitza l'inserció laboral dels titulats i les titulades de Màster Oficial que finalitzaren els seus estudis en els anys 2019, 2020 i 2021. Les entrevistes es realitzaren entre desembre de 2022 i juliol de 2023, 1, 2 i 3 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors i vore els principals resultats de tots els estudis en l'aplicació interactiva EstIL.

IV estudi (2022-2023). Titulats 2019-2020-2021   Fitxa del Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement
Informe complet del Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement
Informe Executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels titulats i les titulades de Màster Oficial de la UV
 
III estudi   No hi ha dades per a aquest estudi
 
II estudi   No hi ha dades per a aquest estudi
 
I estudi   No hi ha dades per a aquest estudi