Valencià Castellano Englishmintota  

GRUPO DE MINIATURIZACIÓN Y MÉTODOS TOTALES DE ANÁLISIS

Inici Membres Investigació
Patents Col·laboracions Galeria ContacteDescripció de l'activitat investigadora

MINTOTA es va constituir en 1988, està reconegut com a grup d'excel·lència PROMETEO de I + D per la Generalitat Valenciana desde 2012. Els interessos actuals d'investigació son: química analítica, nanomaterials, cromatografia anàlisi in situ; sensors i biosensors; metrología en química; análisi instrumental; ciencia medioambiental; salud; seguretat; agroalimentaria; miniaturització; microextracció en fase sólida en tub; mètodes en línea i portabilitat instrumental. MINTOTA dispossa d'un laboratori que integra un gran nombre de tècniques instrumentals.

La investigació s'ha realitzat en el context d'aproximadament trenta projectes d'investigació subvencionats per organismes públics en convocatories competitives (plà nacional, autonòmic i fons europeus) i contrats d'investigació. El treball realitzat s'ha plasmat en publicacions de revistes cientifiques de prestigi internacional ponencies en congressos, tesis, projectes fi de grau i de màster i l'obtenció de quatre patents. El grup realitza una investigació que te com a valor afegit la multidisciplinarietat i multisectorialitat per mitjà de les col·laboracions estables que MINTOTA ha establit amb altres grups d'investigació nacionals i internacionals, i també amb altres sectors públics i privats. A més a més, el seu objectiu final és contribuir a la societat.


Objectius cientificotècnics

-Aportar nous coneiximents científics en química.

-Transferir el coneixement a la societat en els camps mediambiental i de la salut, incloent drogoaddicció, agroalimentari i industrial.El grupo d'investigació MINTOTA està parcialment financiat per:

-La Generalitat Valenciana dintre del projecte d'investigació PROMETEO/2016/109, titolat "Desarrollo de nuevas estrategias para el diseño de dispositivos de análisis in situ: nano y biomateriales".

-La Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació Formació i Ocupació dintre del programa operatiu IDIFEDER/2018/049
titolat "Nanomateriales con contenido orgánico y bio: caracterización, separación y cuantificación".

-L'Agència Valenciana de la Innovació dintre del projecte d'investigació INNVAL 10/19/058 titolat "Validación de la herramienta de monitorización no invasiva SMART-SENS-H2S en entornos relevantes clínicos relacionados con patologías crónicas metabólicas y cardiovasculares".

-El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dintre del projecte d'investigació CTQ2017-90082-P titolat "MICROEXTRACION EN FASE SOLIDA EN TUBO ACOPLADA EN LINEA A NANOCROMATOGRAFIA LIQUIDA: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA /DESDE LA NANOESCALA Y LA CROMATOGRAFIA LIQUIDA”.

-La Unió Europea dintre del projecte d'investigació LIFE 16 ENV/ES/000419 titulado "Responsible reduction of nitrates in the comprehensive water cycle: LIBERNITRATE".

hihhjhu

 
MINTOTA Departamento de Química Analítica - FACULTAT DE QUÍMICA | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA