UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

No s'activaran aquests estudis per al curs 2021-2022

Nau Gran Estudi General és un curs:

 • Multidisciplinar amb vocació de permanència.
 • Ofereix a l'alumnat que es matricula per primera vegada en la Nau Gran l'oportunitat de conèixer les diferents branques de coneixement per decidir quina d'elles desperta més el seu interès.
 • Permet a l'alumnat que ha finalitzat amb èxit un itinerari continuar vinculat al programa La Nau Gran.
 • És un curs flexible, possibilitant a l'alumnat elaborar el seu propi currículum.

L’alumnat podrà cursar Nau Gran Estudi General, bé com a inici de la seua participació en el programa o bé una vegada finalitzat un itinerari i obtingut el Diploma Nau Gran.

Consta d'assignatures específiques, impartides per professorat vinculat a la Universitat de València, optatives, així com d'un conjunt d'activitats de lliure elecció.

 • Les assignatures específiques són matèries que proposen temàtiques d'actualitat o de importància rellevant dins de la branca de coneixements a què pertanyen. Tenen un caràcter multidisciplinar i són triades per l'estudiant de l'oferta presentada que, en qualsevol cas, abasta totes les àrees de coneixement vinculades als itineraris del primer bloc. Amb això, cada estudiant, tria la intensificació de les competències de l'itinerari cursat, o bé l'acostament a altres àmbits del saber.
  • Programes assignatures específiques
 • Les assignatures optatives són aquelles seleccionades dels plans d'estudi de les titulacions oficials de Grau de la Universitat de València. Es tracta, per tant, d'assignatures que cursen els estudiants oficials. Així, els estudiants de La Nau Gran comparteixen professorat, aules i horari, i s'integren en l'activitat normal del centre.
  • Descriptors de les assignatures optatives per al curs 2018/2019 (Disponible en breu)
 • Les activitats de lliure elecció són aquelles que els estudiants poden triar de l'oferta d'activitats del Servei d'Extensió Universitària i de la resta de la Universitat de València.

Nau Gran Estudi General té una durada d'un curs acadèmic, durant el qual l'alumne pot cursar un total de 23 crèdits.