foto Valentin Enrique Bou Franch
VALENTIN ENRIQUE BOU FRANCH
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET INT. PÚB. I RELACIONS INTERNAC.
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
Despacho 3B06 Departamento de Derecho Internacional Facultad de Derecho Avda. de los naranjos s/n 46022 VALENCIA
(9638) 28668
963828668 (T)
Biografia

Hola,

Em dic Valentín Bou Franch. Em vaig llicenciar en Dret a la Universitat de València el 4 de juliol de 1984. En aquesta acarona Universitat, vaig defensar tant la meva Tesi de Llicenciatura el 26 de setembre de 1986, com la meva Tesi Doctoral el 21 de desembre de 1990.

En l'actualitat, sóc Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat de València (Espanya). Sóc igualment el titular d'una Càtedra Jean Monnet concedida per la Unió Europea en règim de concurrència competitiva a nivell mundial. La Universitat de València, a través de la seva Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència OPEX)  m'ha honrat, reconeixent a la meva Càtedra Jean *Monnet com a Càtedra institucional de la Universitat de València, amb la denominació abreujada de  Càtedra Jean Monnet "European values"

Tant la meva formació acadèmica, com la meva carrera professional estan molt vinculades al Departament de Dret Internacional 'Adolfo *Miaja de la Muela' de la Facultat de Dret d'aquesta Universitat.

Tinc reconeguts cinc trams consecutius d'investigació d'excel·lència (sexennis) (anys: 1989-2018); sis trams consecutius de docència d'excel·lència (quinquennis) (anys: 1987-2016); i deu triennis consecutius d'antiguitat (anys: 1987-2016).

Les meves principals línies d'investigació abasten: el règim jurídic de l'Antàrtida i de l'Oceà Austral, Dret Internacional del Mar, Dret Internacional del Medi ambient, Procediments de solució de les controvèrsies internacionals, Protecció internacional del patrimoni cultural, Dret de la Unió Europea, Dret Internacional Penal i Dret Internacional dels Drets Humans.

La meva participació en Projectes d'investigació competitius finançats amb fons públics ha consistit a participar com a investigador en sis Projectes R+D+I finançats per la Unió Europea (dues vegades com a Investigador Principal); en nou Projectes R+D+I d'àmbit estatal (quatre vegades com a Investigador Principal); i en vuit Projectes R+D+I d'àmbit autonòmic (cinc vegades com a Investigador Principal). He obtingut dues Ajudes per a accions especials de R+D+I i tres Ajudes complementàries per a Projectes de R+D+I. També he participat en dos Projectes d'innovació docent.

Sóc autor d'un nombre important de publicacions que, al costat d'altres aspectes rellevants del meu currículum vitae professional, pots consultar a la meva pàgina Web:

https://valentinbou.es

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:30 a 14:00. DESPACHO 3B06
Anual
Divendres de 12:30 a 14:00. DESPACHO 3B06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs