foto Clara Viana Ballester
CLARA VIANA BALLESTER
PDI Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25240
Asignatures impartides i modalitats docents
35094 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35216 - Dret penal IITeòric-Pràctic
42583 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44739 - Qüestions de part general amb especial incidència en els delictes socioeconòmicsTeoria
44750 - Treball de fi de MàsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORÍAS ELECTRÓNICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València