PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua, Literatura i Cultura

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià

Introducció

El diagnòstic del mercat comunicatiu valencià i de la seua projecció professional fa recomanable el disseny d'un Màster que combine la formació comuna i l'especialització. En conseqüència, els 120 crèdits ECTS queden distribuïts així:

  • Primer any: curs troncal, amb 60 crèdits en mòduls de formació comuna.
  • Segon any: curs d'especialització, amb 60 crèdits de formació específica.

En el segon any, els estudiants es dividiran en tres itineraris d'especialització, que corresponen a altres tants àmbits d'activitat professional:

  • Assessorament lingüístic i cultura literària en l'ensenyament secundari,
  • Assessorament lingüístic i cultura literària en l'administració pública i els mitjans de comunicació,
  • Assessorament lingüístic i cultura literària en empreses editorials i de traducció especialitzada.

Els 60 crèdits del curs d'especialització es reparteixen en cada itinerari en 40 crèdits en mòduls de formació específica i en 20 crèdits que el graduat optarà, d'acord amb l'especialització escollida, per un mòdul d'iniciació a l'activitat investigadora o per un mòdul de pràctiques formatives externes.

Tant el bloc comú com el d'especialització es desglossen en mòduls o agrupament d'assignatures. A continuació, es mostra en esquema l'estructura del Màster:

esquema estructural del Màster


Següent [>]

Mes informació: direccio@uv.es