GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Duguy, B.; Paula, S.; Pausas, J. G.; Alloza, J. A.; Gimeno, T.; Vallejo, V. R.
  • (2013).
  • Tipus de publicació: Llibre
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Regional assessment of climate change in the mediterranean.
  • In: Navarra, A.; Tubiana, L. (eds)

    Springer Netherlands, pp. 101-134.