GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Ribeiro, E.
  • (2013).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Global Ecology and Bigeography.
  • 22: 278-736.