GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Moreira, B.
  • (2012).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): New Phytologist.
  • 194: 610 - 613.