GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Paula, S.
  • (2012).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Global Ecology and Bigeography.
  • 21: 1074 - 1082.