GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Schwilk, D. W.
  • (2012).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): New Phytologist.
  • 193 (2): 301 - 303.