GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Vallejo, R.; Allen, E. B.; Aronson, J.; Pausas, J. G.; Cortina, J.; Gutiérrez, J. R.
  • (2012).
  • Tipus de publicació: Llibre
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Restoration ecology: the new frontier.
  • Aronson, J.; Van Andel, J. (Eds.).
    Pp. 193 - 207. WileyBlackwell, Oxford.