GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: de Paz, J. M.; Visconti, F.; Molina, M. J.; Ingelmo, F.; Sánchez, J.
  • (2011).
  • Tipus de publicació: Acta congrés
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Global Forum on Salinization and Climate Change.
  • Pp. 136 - 142.

    FAO, Roma.