GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Verdú, M.
  • (2010).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): BioScience.
  • Num.60

    Pp.: 614 - 625.