GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Segarra-Moragues, J. G.; Catalán, P.
  • (2010).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Genetica.
  • Num.138

    Pp.: 363 - 376.