GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Viruel, J.; Segarra-Moragues, J. G.; Pérez-Collazos, E.; Villar, L.; Catalán, P.
  • (2010).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Systematic Botany.
  • Num.35

    Pp.: 40 - 43.