GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Pausas, J. G.; Llovet, J.; Rodrigo, A.; Vallejo, R.
  • (2008).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): International Journal of Wildland Fire.
  • Num.17

    Pp. 713 - 723.