GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Jordano, P.; Pulido, F.; Arroyo, J.; García-Fayos, P.; García-Castaño, J. L.
  • (2004).
  • Tipus de publicació: Llibre
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante.
  • Valladares, F. (eds.).

    Pp.: 229 - 248.

    Ministerio de Medio Ambiente, EGRAF, Madrid.