GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Marañón, T.; Camarero, J. J.; Castro, J. J.; Díaz, M.; Espelta, J. M.; Hampe, A.; Jordano, P.; Valladares, F.; Verdú, M.; Zamora, R.
  • (2004).
  • Tipus de publicació: Llibre
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante.
  • Valladares, F. (eds.).

    Pp.: 69 - 100.

    Ministerio de Medio Ambiente, EGRAF, Madrid.