Universitat de ValènciaGrau en FarmàciaFacultat de Farmàcia Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Farmàcia

Web específica del grau: www.uv.es/graus/farmacia

Nombre de crèdits del títol: 300

Matèries formació bàsica: 63

Matèries obligatòries: 189

Matèries optatives: 18

Pràctiques externes: 24

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1201

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
208

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Farmacèutic/a

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mª Luisa Ferrándiz Manglano

Coordinador/a de la titulació Virginia Merino Sanjuán

Coordinador/a de pràctiques externes Ester Carbó Valverde

Coordinador/a de mobilitat Teresa María Garrigues Pelufo

Interès acadèmic, científic o professional:

La formació que proporciona aquest grau capacita per exercir la professió de farmacèutic, professional sanitari a qui corresponen les activitats dirigides a la producció, la conservació i la dispensació dels medicaments, així com la col•laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública (Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries).  Les persones graduades en Farmàcia també estan preparades per a participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Aquestes funcions es duen a terme en molt diversos llocs de treball, com ara oficines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en hospitals, en laboratoris d’anàlisi o en les administracions públiques.

La titulació de Graduat en Farmàcia per la Universitat de València contempla les directrius que existeixen a nivell europeu i nacional per a aquest títol de caire sanitari (Directiva Europea 2005/36 i Ordre CIN /2137/2008). Permet l’adquisició de coneixements al voltant dels medicaments i les substàncies utilitzades en la seua fabricació; de la tecnologia farmacèutica i els assajos físics, químics, biològics i microbiològics dels medicaments; del metabolisme i dels efectes dels medicaments, així com de l’acció de les substàncies tòxiques  i de la utilització dels medicaments, i els seus requisits legals. Els graduats son capaços d’avaluar dades científiques relatives als medicaments, amb l’objectiu de facilitar la informació adequada sobre ells als pacients i a la resta dels professionals sanitaris.

El graduat en Farmàcia és, així, l’especialista per excel•lència en els fàrmacs, els medicaments i altres productes sanitaris, però també té una àmplia formació en altres àrees i pot col•laborar amb professionals en àmbits molt diversos, exercint tasques de gran interès per a la societat com ara les relacionades amb la gestió sanitària, la docència i la investigació.

Informacions pràctiques:

El Pla d'Estudis del Grau en Farmàcia de la Universitat de València (UV) integra assignatures impartides per més de 20 àrees de coneixement, des de les relacionades amb les ciències bàsiques (física, química, matemàtiques i biologia) fins a les més específiques (farmacologia i tecnologia farmacèutica) a més d’altres tan variades com: anatomia, bioquímica, botànica, economia, fisiologia, microbiologia, nutrició, parasitologia, salut pública o toxicologia. Les matèries optatives s'agrupen en tres intensificacions relacionades amb les eixides professionals més sol•licitades: Farmàcia Comunitària, Farmàcia Industrial i Formació Clínica.

Per a estudiar Farmàcia és recomanable tenir coneixements previs de biologia, física, química i matemàtiques.

Es pot estudiar en tres idiomes: castellà, valencià i anglès (en aquest últim cas dins d’un grup d’Alt Rendiment Acadèmic).

Hi ha possibilitat de realitzar intercanvis amb 60 facultats europees, amb les quals estan signats els corresponents convenis bilaterals.

A la Facultat de Farmàcia s’ofereix un Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, programat en sis cursos acadèmics.